Úspěšný příběh CIVITAS Příklad z Brna

Tato publikace je součástí publikací upozorňujících na města, jejichž práce v oblasti udržitelné městské mobility může být inspirací pro ostatní. Původní publikaci - vydanou v listopadu 2022 v angličtině - si můžete přečíst na adrese: civitas.eu/e-publications.

CIVITAS-success-story-Brno-A5_CZ-1.PDF

Publication date:

Languages: Czech

Cities

Projects

Latest

CIVINETs

.eu web awards
covenantofmayors.eu
eltis
EPOMM
European Mobility Week
managenergy
Smart Cities Marketplace
EU Logo

This website is produced as part of CIVITAS ELEVATE Coordination and Support Action funded by the European Union Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824228. © Copyright 2022 CIVITAS Initiative. All rights reserved.

This website is hosted by an environmentally-friendly server provider.