image/svg+xmlCIVINET membersin these countries

CIVINET Nederland

CIVINET is een netwerk van steden en regio's voor het delen van kennis en ervaring over duurzame mobiliteit in algemeen en CIVITAS in bijzonder. CIVINET Nederland & Vlaanderen biedt Nederlandse en Vlaamse steden en regio's de mogelijkheid om in hun eigen taal kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast biedt het een laagdrempelig entree tot “Europa”.

CIVINET is een uniek netwerk in Nederland en Vlaanderen dat lokale overheden samenbrengt om er voor te zorgen dat vervoerssystemen duurzamer, schoner en efficiënter worden om zo

 •  de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan;
 •  de onbetrouwbaarheid en kosten voor de economie die files met zich meebrengen te verminderen;
 •  de gezondheid en luchtkwaliteit te verbeteren.

CIVINET Nederland Vlaanderen ontvangt subsidie van de Europese Commissie.

Voordelen

Leden hebben toegang tot de meest actuele en relevante kennis op het gebied van duurzame mobiliteit in steden. Ze kunnen advies krijgen over de beste en meest innovatieve voorbeelden uit heel Europa op gebieden zoals schone brandstoffen of stedelijk goederenvervoer, hun kennis vergroten over geïntegreerde prijsstrategieën en openbaar vervoer of de nieuwste informatie over minder auto-intensieve levensstijlen en verkeersmanagement verkrijgen.

 • Delen van succesvolle voorbeelden – Leer van de ervaringen van andere steden. Meer dan 650 onderzoeks- en demonstratieprojecten zijn al geïmplementeerd en geëvalueerd in Europa;
 • Ontmoet, discussieer en inspireer – het Netwerk organiseert bijeenkomsten, evenementen, trainingen, workshops, nieuwsbrieven en online documentatie, toegankelijk voor alle leden.
 • Zorg voor actie – begrijp de belangrijkste drijfveren voor gedragsverandering;
 • Spreek de juiste mensen – wees lid van een (sociaal) netwerk dat bestaat uit technische experts, beleidsmakers en politici;
 • Deel een gezamenlijk doel – wees onderdeel van een gemeenschappelijke stem richting nationale en Europese overheden in het lobbyen over vervoersbeleid en –regelgeving;
 • Neem deel in een “Centre for Excellence” – Professionele ontwikkeling door het in aanraking komen met en grote variëteit aan slimme oplossingen voor duurzame mobiliteit;
 • Adopteer de CIVITAS benadering voor schoner en beter vervoer in steden;
 • Heb toegang tot financiering – Europese en nationale fondsen zijn beschikbaar voor innovatieve projectvoortstellen.

Leden

Voor geinteresseerden zijn er twee type lidmaatschappen mogelijk: volledig lidmaatschap en aangesloten lidmaatschap. 

Lidmaatschap is toegankelijk voor alle overheden binnen Nederland en Vlaanderen. Hieronder verstaan we steden, gemeenten, provincies en bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Naast een gewoon lidmaatschap is het ook mogelijk om een buitengewoon lidmaatschap te verkrijgen. Dit type lidmaatschap is toegankelijk voor verenigingen, onderzoeksinstanties, universiteiten en andere publieke organisaties die geïnteresseerd zijn in stedelijk vervoer.

Lid worden is eenvoudig: stuur een email naar civinet-nederland-vlaanderen [at] civitas [dot] eu om meer te horen over CIVINET Nederland Vlaanderen, de voordelen en activiteiten of om de contributie te bespreken.

Doe mee

De provincie Noord-Brabant is netwerkmanager van CIVINET Nederland Vlaanderen, DTV consultants ondersteunt haar hierbij door de rol van secretariaat te vervullen.

Lid worden is makkelijk: stuur een email naar civinet-nederland-vlaanderen [at] civitas [dot] eu om meer te horen over CIVINET Nederland Vlaanderen, de voordelen en activiteiten of om de contributie te bespreken.

CIVINET Nederland Vlaanderen leden:

Gemeente 's Hertogenbosch

Stadsregio Turnhout

Gemeente Breda

Gemeente Eindhoven

Gemeente Helmond

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde - Landschapspark

Gemeente Heerhugowaard

Stad Hasselt

Gemeente Oss

Stad Deinze

Gemeente Leeuwarden

Stad Leuven

Stad Antwerpen

Stad Roeselare

Stad Kortrijk

Gemeente Tilburg

Stad Aalst

 

CROW - KpVV (Buitengewoon lidmaatschap)

Universiteit van Antwerpen (Buitengewoon lidmaatschap)

DCMR Milieudienst Rijnmond (Buitengewoon lidmaatschap)

Contact

CiViNET Nederland Vlaanderen hoort graag van u!

Voor algemene vragen of vragen over het lidmaatschap:

Neem contact op met het secretariaat van het Netwerk via civinet-nederland-vlaanderen [at] civitas [dot] eu

of bel naar +31 (0)76 513 6600 en vraag naar Teije Gorris of Willem Buijs.

Laatste

Knowledge Bank

.eu web awards
covenantofmayors.eu
eltis
EPOMM
European Mobility Week
managenergy
Smart Cities Marketplace
EU Logo

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.

This website is hosted by an environmentally-friendly server provider.