image/svg+xmlCIVINET membersin these countries

CIVINET Nederland

CIVINET is hét netwerk van steden en regio's voor het delen van kennis en ervaring over duurzame mobiliteit in het algemeen en CIVITAS in het bijzonder. CIVINET Nederland biedt naast toegang tot state-of-the-art expertise, innovaties en best-practices, een laagdrempelig entree tot “Europa”. CIVINET Nederland brengt als lerend netwerk in Nederland al ruim 10 jaar lokale overheden samen om te werken aan duurzame, schone en efficiënte vervoerssystemen.

Voordelen

CIVINET Nederland helpt haar leden om innovaties en best practices in duurzame mobiliteit ten volle
te benutten. Dankzij het netwerk hebben leden toegang tot:

 • Gerichte informatie over EU-mobiliteitsbeleid, en actuele ontwikkelingen binnen CIVITAS
 • State-of-the-art expertise op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit
 • Kennis en advies over innovaties in duurzame mobiliteit en de beste manier om deze innovaties te implementeren binnen de eigen context van stad of gemeente
 • Praktische ondersteuning bij het identificeren van Europese financieringsmogelijkheden
 • Netwerkmogelijkheden zodat jouw gemeente expertise kan uitwisselen en projecten kan opzetten met gemeenten, organisaties en mobiliteitsprofessionals in Nederland en daarbuiten
 • Toegang tot actueel, ondersteunend leermateriaal
 • Een gedeelde en politiek neutrale stem in het aanspreken van Europese, nationale en regionale overheden over mobiliteitsbeleid en regelgeving

Adopteer de CIVITAS benadering voor schoner en beter vervoer in steden: doe mee!

 • Door het delen van succesvolle voorbeelden: Leer van de ervaringen van andere steden
 • Meer dan 650 onderzoeks- en demonstratieprojecten zijn al geïmplementeerd en geëvalueerd in Europa
 • Ontmoet, discussieer en inspireer: CIVINET Nederland organiseert bijeenkomsten, evenementen, trainingen, workshops, excursies, nieuwsbrieven en online documentatie, toegankelijk voor alle leden. Ook in internationale samenwerking met de andere CIVINETs
 • Zorgt voor actie: Begrijp de belangrijkste drijfveren voor gedragsverandering
 • Spreek de juiste mensen: Wees lid van een Europees (sociaal) netwerk dat bestaat uit technische experts, beleidsmakers en politici
 • Deel een gezamenlijk doel: Wees onderdeel van een gemeenschappelijke stem richting nationale en Europese overheden in het lobbyen over vervoersbeleid en –regelgeving
 • Neem deel in een “Centre for Excellence”: Professionele ontwikkeling door het in aanraking komen met en grote variëteit aan slimme oplossingen voor duurzame mobiliteit
 • Heb toegang tot financiering: Europese en nationale fondsen zijn beschikbaar voor innovatieve projectvoorstellen

Doe mee

Lidmaatschap is toegankelijk voor alle overheden binnen Nederland. Hieronder verstaan we steden, gemeenten, provincies en bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Naast een gewoon lidmaatschap is het ook mogelijk om een buitengewoon lidmaatschap te verkrijgen. Dit type lidmaatschap is toegankelijk voor verenigingen, onderzoeksinstanties, universiteiten en andere publieke organisaties die geïnteresseerd zijn in stedelijk vervoer.

CIVINET Nederland is opgericht met goedkeuring door CIVITAS. Binnen Nederland ondersteunt DTV Consultants door de rol van secretariaat te vervullen.

 

Leden CIVINET Nederland:

Gemeente 's Hertogenbosch

Gemeente Breda

Gemeente Eindhoven

Gemeente Helmond

Gemeente Oss

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Tilburg

CROW - KpVV (Buitengewoon lidmaatschap)

DCMR Milieudienst Rijnmond (Buitengewoon lidmaatschap)

Contact

Meer weten over CIVINET Nederland, de voordelen van het lidmaatschap en activiteiten? CIVINET Nederland hoort graag van u!

Mail: civinet-nederland [at] civitas [dot] eu
Telefoon: +31 (0)76 513 6600 (Brechtje Walburgh Schmidt, DTV Consultants)

Laatste

Knowledge Bank

.eu web awards
covenantofmayors.eu
eltis
EPOMM
European Mobility Week
managenergy
Smart Cities Marketplace
EU Logo

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.

This website is hosted by an environmentally-friendly server provider.