image/svg+xmlCIVINET membersin these countries

CIVINET Romania

Rețeaua Națională CIVINET ROMÂNIA este destinata orașelor din România și din zonele în care se folosește limba română, pentru a împărtăși experiența și cele mai bune practici în dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor durabile de mobilitate urbană, a politicilor și măsurilor din acest domeniu. Rețeaua este deschisă autorităților locale (municipalități, consilii județene, zone metropolitane, ministere), dar și asociațiilor, centrelor de cercetare, universităților și altor organizații (atât publice, cât și din sectorul privat), care au un interes în transportul urban.

CIVINET este singura rețea din România care are ca scop promovarea abordării CIVITAS în domeniul mobilității durabile integrate și a principiilor sale.

 

Facebook LinkedIn Twitter

Beneficiile pentru membri

În calitate de membru al Rețelei Naționale CIVINET ROMÂNIA aveți posibilitatea să:

  • Împărtășiți cele mai bune practici: membrii au acces la informații de ultimă oră privind teme precum călătoria activă, transportul de călători, combustibilii și vehiculele ”curate”, transportul de mărfuri, gestionarea cererii și planurile de mobilitate urbană durabilă.
  • Vorbiți cu oamenii potriviți: vă alăturați unei rețele sociale de experți tehnici, factori de decizie cu privire la aspectele și legislația politicii de transport.
  • Aveți întâlniri și participați la evenimente de specialitate: conferințe găzduite în rețea, ateliere de lucru, cursuri de formare și webinarii; Buletine informative trimestriale, plus buletine de știri ad-hoc pe subiecte de ultimă oră; resursele site-ului web; Toate acestea sunt disponibile tuturor membrilor.
  • Prezentați rezultatele organizației dvs: există oportunități pentru a vă promova proiectele la evenimente CIVINET sau în buletine de știri, pe canalele de social media (facebook, LinkedIn, Twitter).
  • Accesul la proiectele UE: inclusiv inițiativele CIVITAS, cum ar fi traininguri și participarea la programe care promovează schimbul de experiență în alte orașe; acces rapid la oportunități de participare la alte proiecte UE.
  • Obțineți sfaturi privind finanțarea din alte surse UE / naționale pentru proiecte de transport durabile

Membri

Membrii actuali ai CIVINET ROMÂNIA sunt administrații publice locale, asociații metropolitane, organizații care activează în domeniul mobilității urbane și al transportului, companii locale de transport în comun, societăți comerciale.

Conform Statutului Rețelei, calitatea de membru cu drepturi depline (cu drepturi de vot depline) o poate avea orice autoritate locală (municipalități, consilii județene, zone metropolitane, ministere), iar cea de membru asociat este deschisă pentru asociații, centre de cercetare, universități și alte organizații (atât publice, cât și din sectorul privat), care, deși nu sunt administrații publice, au un interes în transportul urban.

Membrii actuali:

Alăturați-vă rețelei

Pentru a vă alătura Rețelei CIVINET ROMÂNIA vă invităm să ne scrieți pe civinet-romania [at] civitas [dot] eu, pentru a vă oferi mai multe informații despre rețea.

Aderarea la CIVINET ROMÂNIA se face prin cerere scrisă. Cererea scrisă va fi făcută pe un formular standard pe care îl găsiți în secțiunea download și va fi însoțită de o declarație de intenție prin care solicitantul își declară interesul pentru:

  • Sprijinirea dezvoltării și implementării unor politici durabile de transport urban prin integrarea unor măsuri, tehnologii și infrastructură inovatoare;
  • Sprijinirea obiectivelor și a abordării CIVITAS Initiative;
  • Participarea la evenimentele organizate de Rețea care vizează schimbul de experiență între membrii Rețelei.

Contact

Pentru mai multe informații despre activitatea Rețelei CIVINET ROMÂNIA vă rugăm să contactați secretariatul la: civinet-romania [at] civitas [dot] eu

Cele mai recente

Knowledge Bank

.eu web awards
covenantofmayors.eu
eltis
EPOMM
European Mobility Week
managenergy
Smart Cities Marketplace
EU Logo

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.

This website is hosted by an environmentally-friendly server provider.