A doua întrunire a Grupului Național pentru Optimizarea PMUD

BUCURESTI, IMPACT HUB SPLAIUL UNIRII 165, PIAțA TIMPURI NOI CLăDIREA 2, ETAJ 1., Romania

Other

A doua întrunire a Grupului Național pentru Optimizarea PMUD va avea loc pe data de 18 octombrie la Impact HUB București, Splaiul Unirii 165, Piața Timpuri Noi clădirea 2, etaj 1.

GO - PMUD - ROMÂNIA a fost inițiat de Asociația Orașe în Mișcare începând cu ianuarie 2017, în cadrul proiectului european Civitas PROSPERITY, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Această structură are drept țel transformarea PMUD-urilor în instrumente eficiente de lucru, cu rezultate concrete în ceea ce privește calitatea mobilității urbane și a vieții orașelor și municipiilor românești.

Grupul este un nucleu resursă proactiv, intersectorial, interdisciplinar, colaborativ și deschis la idei inovatoare, cu rol consultativ, care include reprezentanți din administrația publică centrală, regională și locală; ai societăților de transport public și ai ONG-urilor de profil; consultanți; formatori; experți; finanțatori etc. Activitatea sa este organizată și moderată de Asociați a Orașe în Mișcare – SUMP National Focal Point în România și lider al pachetului inovare în cadrul Civitas PROSPERITY.

Această a doua întrunire va beneficia de sprijinul proiectului Civitas SUMPs-UP, în calitate de invitat special. Mai multe informații referitoare la GO - PMUD - ROMÂNIA, obiectivele sale, modul de funcționare, partenerii implicați și programul aferent pot fi obținute din partea Asociației Orașe în Mișcare (oraseinmiscare [at] gmail [dot] com).

Prima întrunire oficială, care a avut loc pe 19 iunie 2018, în Sala de consiliu a MDRAP, a permis discutarea principalelor probleme în domeniu care a pus bazele unei înțelegeri unitare a subiectului și a mizelor esențiale. Au fost stabilite prioritățile comune, agenda și modul de funcționare a GO - PMUD - ROMÂNIA.

Principalele 5 etape esențiale care au fost agreate pentru activitatea grupului sunt:

  • identificarea principalelor dificultăți legate de elaborarea, adoptarea și implementarea PMUD și a punctelor sensibile unde sunt necesare intervenții;
  • identificarea elementelor de potențial, posibil să fie valorizate pentru ameliorarea PMUDurilor;
  • propunerea de soluții pentru rezolvarea problemelor identificate;
  • selectarea, agrearea și promovarea soluțiilor cele mai pertinente;
  • sprijin tehnic pentru implementarea soluțiilor agreate.

Principalele piste de acțiune reținute sunt: programe de formare; schimbări de legislație; modificări ale cadrului financiar + prioritizare implementare + mod de accesare fonduri; conştientizarea şi comunicarea (la nivel micro şi macro); standarde locale; proiecte reprezentative pilot; premierea / promovarea PMUD-urilor de succes; chestionare pentru identificarea dificultăţilor la nivel local + feedback referitor la rezultatele finale; clarificarea dreptului de semnătură pentru documentațiile de mobilitate urbană.

Author: Irina Rotaru

Cities

CIVINETs

.eu web awards
covenantofmayors.eu
eltis
EPOMM
European Mobility Week
managenergy
Smart Cities Marketplace
EU Logo

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.

This website is hosted by an environmentally-friendly server provider.