image/svg+xmlCIVINET membersin these countries

Magyar CIVINET

A CIVITAS az Európai Unió kezdeményezése, melynek célja, hogy összekapcsolja azokat az európai városokat, amelyek a városi mobilitási kihívások megoldásában az élen járnak vagy nyitottak új gyakorlatok elsajátítására. A CIVITAS pályázati lehetőségeket nyújt előremutató mobilitási megoldások K+F projektjeinek finanszírozásához, és lehetőséget biztosít a városok közlekedési szakemberei közötti tapasztalatcserére.

Az elmúlt években több térségi CIVITAS hálózat (CIVINET) jött létre, annak érdekében, hogy a hasonló helyzetű és hasonló keretek között működő városok nyelvi akadályok nélkül oszthassák meg egymással eredményeiket és tapasztalataikat, és tanulhassanak egymástól.

A Magyar CIVINETben városok fognak össze a városokért: tagjai a fenntartható városi mobilitás iránt elkötelezett magyarországi és a magyar nyelvet (is) használó települések. A több mint 10 éve sikeresen működő hálózat tudásmegosztással segíti elő, hogy a városok és a városi mobilitással foglalkozó szervezetek fenntartható közlekedési megoldásokat ismerjenek meg és alkalmazzanak rövid és hosszú távon egyaránt.

A Magyar CIVINET eseményei rendszerint mindenki számára nyitottak, aki érdeklődik a fenntartható városi mobilitás iránt, de létszámkorlát esetén tagjai előnyt élveznek a részvételben. A Magyar CIVINET időről időre együttműködik más térségi CIVINETekkel is, a határokon átnyúló tapasztalatcsere érdekében.

A Magyar CIVINET lehetőséget biztosít tagjainak, hogy:

 • kapcsolódjanak az európai és országos szakpolitikákhoz,

 • részt vegyenek kutatás-fejlesztési és innovációs projektekben és hozzáférjenek azok eredményeihez, valamint

 • megosszák a fenntartható mobilitási stratégiák, szakpolitikák és intézkedések kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat.

Munkánk

A Magyar CIVINET célja a fenntartható városi mobilitással kapcsolatos helyi, regionális és országos kapacitás erősítése, különösen a mobilitási szakemberek és a városi döntéshozók körében. Ennek eléréséhez a CIVITAS kezdeményezéssel összhangban magyar nyelven biztosítja a tapasztalatcsere lehetőségét a magyarországi, valamint a magyar nyelvet (is) használó határon túli városok között, valamint segíti a CIVITAS programban megnyíló pályázati lehetőségekhez (pl. szakembercserékhez, innovációs projektekhez) való hozzáférést.

A Magyar CIVINET kommunikációs tevékenységeinek célja, hogy eljuttassa tagjainak a CIVITAS és más, EU által finanszírozott fenntartható mobilitási projektek, kezdeményezések, pályázati felhívások és a magyar partnerek jógyakorlatainak hírét.

Célja továbbá a CIVINETek közötti együttműködés előmozdítása, hogy továbbra is kapcsolatban maradjon a szélesebb CIVITAS közösséggel, illetve a CIVITAS támogatása növekedési stratégiájának megvalósításában.

A Magyar CIVINET alaptevékenységei a fenti célok elérésének érdekében:

 • tematikus rendezvények szervezése – helyszínbejárásokkal egybekötött szakmai találkozók és webináriumok formájában – a fenntartható mobilitás aktuális témáiban;

 • közös események más CIVINETekkel, a hasonló társadalmi és gazdasági helyzetű városok közötti tudás- és tapasztalatmegosztás elősegítésére, határokon túl is;

 • Magyar CIVINET hírlevél rendszeres megjelentetése és terjesztése, valamint aktív közösségi média jelenlét a rendezvénymeghívók vagy pályázati felhívások megosztására;

 • kapcsolattartás a CIVITAS közösséggel, részvétel a CIVITAS által szervezett rendezvényeken.

A Magyar CIVINET közvetett célja továbbá az európai zöld megállapodás és a kapcsolódó stratégiák támogatása.

Tagjaink

  A Magyar CIVINET tagjai:

  Szakmai pártoló tagok:

  Hogyan csatlakozhatok?

  A Magyar CIVINET tagjai helyi önkormányzatok lehetnek, akik elfogadják az Alapszabályt.

  Az Alapszabály megtalálható alább a letöltéseknél.

  Szakmai pártoló tagok lehetnek azok a civil szervezetek, kutatóintézetek, egyetemek és más szervezetek, melyek tevékenysége a városi közlekedéshez kapcsolódik.

  Tagságra jelentkezni a Tagsági kérelem kitöltésével, hivatalos formában történő aláírásával és a benne feltüntetett címre való megküldésével lehet.

  Tagsági díj jelenleg nincsen.

  Kapcsolat

  Hálózatvezető: Szeged MJV Önkormányzata

  Titkárság: Mobilissimus Kft. / Magyar CIVINET Titkárság

  magyar-civinet [at] civitas [dot] eu (Kapcsolat: )

  Hírek

  Knowledge Bank

  .eu web awards
  covenantofmayors.eu
  eltis
  EPOMM
  European Mobility Week
  managenergy
  Smart Cities Marketplace
  EU Logo

  Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.

  This website is hosted by an environmentally-friendly server provider.