Back to Top

2MOVE2 (PL)

CIVITAS 2MOVE2 (PL)

WSPÓLNE DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWY MOBILNOŚCI: Projekt 2MOVE2 pozwoli pogłębić wiedzę na temat innowacyjnych, zintegrowanych systemów transportu miejskiego, umożliwiając sieciowanie miast w celu przyswojenia najlepszych praktyk, ewaluacji oddziaływania i upowszechniania wyników. Oficjalny tytuł „New forms of sustainable urban transport and mobility” (Nowe formy zrównoważonego transportu i mobilności w miastach) został skrócony do akronimu 2MOVE2, aby podkreślić ścisłą współpracę miast wiodących i miast uczących się, które będą się dzielić wiedzą, poszerzać ją i zwiększać swoje możliwości w ramach innowacyjnych systemów transportu miejskiego. Silny nacisk położony zostanie na plany zrównoważonej mobilności w mieście. Wszystkie miasta-partnerzy, czyli Brno w Republice Czeskiej, Malaga w Hiszpanii, Stuttgart w Niemczech i Tel Awiw-Jafa w Izraelu, skorzystają na wymianie specjalistycznej wiedzy i podejmowaniu przyszłościowych działań w zakresie transportu.

About CIVITAS 2MOVE2 (PL)

,

Nadrzędnym celem 2MOVE2 jest poprawa mobilności w miastach poprzez doskonalenie lub tworzenie zrównoważonych i energooszczędnych systemów transportu miejskiego w uczestniczących miastach europejskich z korzyścią dla każdego obywatela, społeczeństwa w ogóle i polityki klimatycznej, przy poszanowaniu środowiska i zasobów naturalnych.

W skład konsorcjum projektowego wchodzi ośmiu partnerów z czterech uczestniczących miast. Miasto koordynujące Stuttgart korzysta ze wsparcia przedsiębiorstwa SSP Consult, które odpowiada za organizację techniczną i ewaluację projektu, oraz Uniwersytetu w Stuttgarcie, który zarządza grupą roboczą i witryną planów zrównoważonej mobilności w mieście (SUMP). Brno współdziała z miejskim przedsiębiorstwem transportu publicznego DPMB, a władze Tel Awiwu-Jafy połączyły swe siły z Instytutem Technion.

Zakładając opracowanie i wdrożenie podobnych działań i inicjatyw w miastach partnerskich, partnerzy 2MOVE2 zdefiniowali pakiety działań dla wszystkich czterech miast, obejmujące:

  • Innowacyjne, czyste i energooszczędne pojazdy oraz zintegrowane systemy transportu do zastosowań indywidualnych, zbiorowych i towarowych.
  • Wykorzystanie ICT i ITS do zarządzania ruchem, kierowania pojazdami, zapobiegania wypadkom, informowania pasażerów, planowania podróży oraz pobierania opłat drogowych za pomocą inteligentnych systemów.
  • Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego, który łączy użytkowanie gruntów z innowacyjnymi systemami transportu i „ludzkimi” środkami transportu, czyli jazdą na rowerze i chodzeniem.

Implementing sustainable mobility

,

Zgodnie z ideą definiowania i wdrażania podobnych działań i inicjatyw w miastach partnerskich, partnerzy 2MOVE2 opracowali ich w sumie 23. Opracowanie i wdrożenie podobnych projektów i inicjatyw w czterech miastach umożliwi ewaluację i porównanie wyników oraz skutków w różnych kontekstach w miastach wiodących i uczących się. Ponadto wybrano działania umożliwiające transfer i zastosowanie rozwiązań w innych, małych i średniej wielkości miastach.

W centrum zainteresowania 2MOVE2 znajdują się działania związane z e-mobilnością, przewozem towarów i zarządzaniem ruchem na bazie ITS. Akcent kładziony jest także na harmonizację proponowanych działań z planami zrównoważonej mobilności w mieście i planami rozwoju miast. Inne ważne tematy, na jakich skupiają się działania, to promowanie niezmotoryzowanej mobilności i transportu publicznego oraz wzbogacenie serwisów informacji nt. mobilności na potrzeby przedsiębiorstw i obywateli. Głównym celem udziału w 2MOVE2 jest podjęcie nowych działań, które wspomagają i umożliwiają wdrożenie bardziej zrównoważonych systemów transportu. Z tego względu działania zaprezentowane w ramach tego projektu nie mogą być odizolowane, lecz powinny stanowić część szeroko zakrojonego systemu, łączącego aktywność we wszystkich obszarach projektu CIVITAS.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają plany zrównoważonej mobilności w mieście. Wszystkie cztery miasta chcą je wdrożyć lub udoskonalić. Grupa robocza ds. SUMP w ramach 2MOVE2 zadba o walidację strategiczną i polityczną oraz o doradztwo projektowe. W jej skład wejdą menedżerowie witryn i przedstawiciele lokalni, tacy jak politycy i odpowiedni interesariusze. Grupa robocza dzielić się będzie wskazówkami w celu podniesienia efektywności i jakości projektu oraz zapewnienia jego zgodności ze strategiami, a także przedstawi wnioski i zalecenia wynikające z projektu.

Działania zostaną uzupełnione o prace na rzecz budowania świadomości i konsensusu, między innymi w ramach warsztatów szkoleniowych i działalności edukacyjnej.

Project results

,

Wyniki projektu można znaleźć w załączonych broszurach na temat 2MOVE2 oraz w dokumentach informacyjnych dotyczących działań, zamieszczonych na stronach poświęconych miastom.

Related measures

Brno

Reduction of energy intensity of public transport vehicles

The public transport company of Brno (DPMB) operates 150 trolley buses. Operation of clean vehicles requires an infrastructure comprising 28 substations that provide electric energy to the entire...

Best-practise intermodal infrastructure planning
Participatory planning meeting in Brno, Citizen engagement

Brno was leading the development of a network of European cities on participatory intermodal infrastructure planning to identify and promote best practice. Workshops of the group were open to all...

Smart parking in the City of Brno

Objectives

  • introduce an unified system for traffic data collection of all connected systems in Brno
  • introduce high quality traffic information (e.g. parking...
Implementation of a complex parking information system

The City of Brno is preparing a new idea related to parking referred to as the 'Strategy of Parking in the City of Brno'. This document is crucial for advancing urban mobility and will be a part...

Mobility dialogue

City of Brno together with its partners in public transport planning aims at incorporating customers’ needs into its transport planning by means of establishing the mobility dialogue. It offers...

P&R concept and implementation of city parking system

The City of Brno completed the proposal of a park and ride system. Different possible localities were chosen for implementing this system in conjunction with city officials....

Integrated mobility centre
Sketch Integrated Mobility Centre in Brno

Brno set up the Integrated Mobility Centre (IMC) as a pilot project close to the central intersection in the city centre where six tram and six trolley bus lines meet. It provides comprehensive...

Prompt ticket machine repair

Brno wanted to fit ticket machines with a system of wireless modems that are automatically inform the control centre of any problems. This is enable defects to be fixed quickly and efficiently....

Toll - emission zoning of the city

A new legislation in the Czech Republic known as 'emission zones', which enables creating zones to restrict transit of vehicles within municipality, was recently ratified. The city of Brno faces...

Extension of bicycle transport service via cycle buses

The measure will introduce a new service for public transport passengers:

  • The public transport company of Brno (DPMB) has designated a limited amount of space for prams or wheelchairs...
Energy-efficient trams and trolley buses

This measure aims to reduce the peak usage of energy for trams and trolley buses in order to limit the contracted reserve capacity and the related costs. 

Brno Public Transport Company (...

Central traffic management control centre

In the document titled 'Concept of construction and development of the traffic control system in Brno' the section concerning telematics lacks crucial data (i.e. complex...

Development of electro-mobility and introduction of electric mini-buses

The public transport company of Brno (DPMB) operates 150 trolley buses. Operation of clean vehicles requires an infrastructure comprising 28 substations that provide electric energy to the entire...

Demand - responsive bus service

Brno completed its public transport system with five new low-floor minibuses that are accessible to people in wheelchairs and that can provide cost effective and energy efficient regular public...

Optimizing city center supply

The city centre of Brno suffers under the steadily increasing traffic caused by supply of shops and business premises, as well as by transport of large shipments. The increase of supply and...

Tel Aviv - Yafo

Electro mobility: charging stations study and electro- motorcycles pilot

The work carried out within the measure comprised of two main tasks: 

  • A demonstration pilot replacing 15 of the municipality’s motorcycle fleet with e-motorcycles...
Raising awareness about green arteries as part of a synergy of land use and transport planning and promotion of non-motorised transport modes

In the past the streets of Tel Aviv-Yafo not only acted as an urban transit network, they were the lifeblood of the city, representing a place for commerce, cafés and interaction among...

The effectiveness of non-financial incentives in promoting the use of sustainable transport modes

Achieving behavioural change in general and changing traveling habits in particular is always a challenging mission.  The main objective of this measure was to explore the potential of...

Innovative transport solutions for high density employment areas (integration of urban and inter-urban)

This measure involved the provision of tailor-made transport services to and from the Kiryat Aditim Hi-Tech and Business Park, an area of high density employment and the train stations...

ITS Based Transportation Information Provision

Focused information regarding roadworks and mass public events integrated into the relevant processes conducted through Rav Aviv enables preplanning for these events, preparing appropriate signal...

Public transport priority traffic management strategy

 

Efficient implementation of traffic management strategies prioritising public transport is essential for maximising the benefits of dedicated bus lanes. The priority...

Development of organisational and technical frameworks for facilitating an ongoing process for implementing goods logistics strategies

The measure aimed at gaining a better understanding of freight movements within a designated area of the city centre. As the measure evolved it became increasingly clear that in order to...

Malaga

STRATEGIC CAMPAIGN ON ELECTRO-MOBILITY AND SAFE ROUTES TO SCHOOL

Currently motorized private vehicles represent over 40% of the total city modal split and bus and bicycle are just 12% and 0.4% respectively. Despite the improvements in the sustainable mobility...

FREIGHT: PRIORITY NETWORK FOR HEAVY GOODS VEHICLES TRAFFIC IN MALAGA

Nowadays, in the city of Malaga heavy vehicles transporting goods are driving through the streets at any time of the day, which supposes a very negative situation for the mobility of the city,...

PROMOTION OF CYCLING: PUBLIC BICYCLE SCHEME IN MALAGA

The city of Malaga already counts with a bicycle lanes network of around 30 km, but cycling represents just 0.4% within the total modal split. Nevertheless, due to the recent creation of the first...

DYNAMIC AIR QUALITY MANAGEMENT THROUGH MOBILE SENSORS INSTALLED ON PUBLIC TRANSPORT BUSES

Currently there are just four fixed stations for monitoring the air quality levels in the City of Malaga, which are managed by the Andalusia regional government. Those stations are located in...

Intelligent traffic control and software development for Management Centre of Mobility (MOVIMA)

The integrated traffic control centre in Malaga (MOVIMA) is responsible for supervising and controlling the traffic due to the different traffic situations. This includes intervention because of...

Stuttgart

Mobility Information and Service Center Stuttgart

Stuttgart is located in the centre of a thriving economic region with a high incidence of traffic. Every day about 800,000 cars enter and leave the city. The high amount of car traffic leads in...

Upgrading the car-pooling system with an events feature

Every day there are around 750,000 commuters in the Stuttgart region; 205,000 cars enter Stuttgart each day while approximately 58,000 commuters drive from Stuttgart to the surrounding region. On...

Introducing IT-based event-oriented traffic management

Prior to measure implementation, Stuttgart's heavily burdened road network suffered traffic disruptions about 90 days per year due to coinciding events in congress centres, concert venues and...

Implementation of a strategic campaign for electro-mobility

Due to its unique topography, Stuttgart has severe problems with air quality and noise in some areas of the city centre. There is a broad strategy to reduce emissions, but results are limited...

Security action plan for suburban railway

Prior to CARAVEL measure implementation there was no integrated safety and security plan for the public transport system. In 2003, for example, 46 percent of women interviewed felt unsafe at...

Priority network for Heavy Good Vehicles (HGV)

Stuttgart is located in the centre of a thriving economic region with high traffic. Every day about 800,000 cars enter and leave the city. Since a complete peripheral ring road does not exist, car...

Policy options for access restrictions
congestiontraffic

Stuttgart’s geographical location in a valley basin, along with its mild climate, low winds and surrounding industries have made it susceptible to poor air quality. Continuous air monitoring...

Emission based traffic management

In the last couple of years the City of Stuttgart has seen major problems with air quality in the city centre due to its basin-like location and the high number of car trips. The city aims to...

Sustainable mobility marketing

At the time of measure implementation, Stuttgart’s Mobility Information Centre, located near the city’s main railway station, was already providing advice on public transport, cycling, walking and...

Videos