Back to Top

DYN@MO (PL)

CIVITAS DYN@MO (PL)

CIVITAS DYN@MO  jest ambitnym projektem o strategicznym znaczeniu dla planowania zrównoważonej mobilności realizowanym w czterech, prężnych miastach europejskich. DYN@MO to akronim motta projektu – DYNamiczni mieszkańcy @ktywni na rzecz zrównoważonej MObilności – w który zaangażowały się cztery miasta europejskie. Dwa z nich pełnią rolę wiodącą: Akwizgran w Niemczech i Gdynia w Polsce, a dwa pełnią rolę uczniów: Palma de Mallorca w Hiszpanii oraz Koprivnica w Chorwacji. Misja miast CIVITAS DYN@MO polega na rozwijaniu zrównoważonej mobilności poprzez promowanie  stylu życia bez zanieczyszczeń, wspieranie interakcji społecznych i współpracy za pośrednictwem nowych mediów oraz wdrażanie zintegrowanych rozwiązań na rzecz innowacyjnych usług transportowych dla aktywnych mieszkańców w każdym wieku.

About CIVITAS DYN@MO (PL)

CIVITAS DYN@MO project logo

Strategicznymi celami CIVITAS DYN@MO są opracowanie systemów i usług „Mobility 2.0” z wykorzystaniem technologii Web 2.0, wdrożenie przyjaznych miastom i mieszkańcom rozwiązań z zakresu mobilności elektrycznej, wprowadzenie do użytku nowych pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz podjęcie dynamicznego dialogu obywatelskiego na rzecz planowania mobilności i poprawy usług. Szczegółowe cele projektu przedstawione zostały na czterech poziomach.

  • Poziom strategiczny: stworzyć kulturę sprzyjającą planowaniu interaktywnej mobilności, w ramach której mieszkańcy i inni interesariusze mogą aktywnie uczestniczyć w planowaniu za pośrednictwem innowacyjnych i dynamicznych procesów.
  • Poziom techniczny: wykorzystywać ekologiczne, energooszczędne, zwłaszcza elektryczne pojazdy oraz zaawansowane systemy ICT i ITS jako podstawę innowacyjnych usług transportowych.
  • Poziom usługowy: udostępnić mieszkańcom i podróżnym w miastach hotspoty z dostępem do nowych, innowacyjnych usług mobilnych.
  • Poziom europejski: umożliwić decydentom i politykom z miast CIVITAS DYN@MO wnoszenie aktywnego wkładu w wymianę informacji i krzewienie wiedzy na szczeblu europejskim, w ramach letnich warsztatów i szkoleń, poprzez rozwijanie centrów kompetencyjnych na rzecz planowania zrównoważonej mobilności w miastach oraz elektromobilności.

Konsorcjum projektowe tworzy 28 partnerów z czterech uczestniczących miast (Akwizgran, Gdynia, Koprivnica i Palma), wspieranych przez Komisję Środowiska  Związku Miast Bałtyckich (UBC EnvCom), Rupprecht Consult z Niemiec i szwedzki Uniwersytet w Lund. UBC EnvCom jest odpowiedzialny za  promocję projektu i szkolenia.

Implementing sustainable mobility

CIVITAS DYN@MO project

Miasta projektu DYN@MO podejmą łącznie 30 innowacyjnych działań, aby wspomóc zrównoważoną mobilność.

Plany rozwoju zrównoważonej mobilności w miastach (SUMP) stanowią rdzeń projektu i zapewniają solidne podstawy do planowania mobilności. Dwa wiodące miasta – Akwizgran i Gdynia – rozwiną swoją kulturę planowania i istniejące już SUMPy, natomiast Koprivnica i Palma opracują nowe, ambitne dokumenty . Wszystkie te plany, w sposób znaczący, zaangażują mieszkańców i interesariuszy za pośrednictwem aplikacji Web 2.0.

Czysty transport publiczny to podstawa systemów transportu miejskiego., W ramach inicjatywy DYN@MO miasta podjęły zdecydowane zobowiązanie do podniesienia wskaźników efektywności środowiskowej i energetycznej swoich flot miejskich. Alternatywne paliwa(sprężony gaz ziemny  - CNG, autobusy hybrydowe), zwiększenie udziału elektromobilności w transporcie publicznym i rozszerzenie programów wspólnego korzystania z samochodów przyczynią się do szybszego wprowadzania czystych pojazdów na rynek europejski. Otwarcie się na nową technologię i opcje mobilności, obok promowania nowego stylu życia, podniesie poziom akceptacji dla sposobu transportu  innego niż samochód prywatny.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wraz z inteligentnymi systemami transportowymi (ITS) będą wykorzystywane w toku projektu do poprawy jakości usług transportu publicznego, takich jak komunikacja i utrzymanie systemów transportowych. Zapewnią one także wsparcie dla przygotowywania, omawiania i aktualizacji planów rozwoju zrównoważonej mobilności w miastach, włączając interesariuszy i mieszkańców w powiązane procesy.

Cztery miasta podejmą działania o wysokim potencjale transferu na całą Europę, pobudzając wzajemne uczenie się poprzez powołanie centrów kompetencyjnych na rzecz planowania rozwoju zrównoważonej mobilności w miastach i elektromobilności.

Project results

Wyniki projektu będą raportowane wraz z postępem działań wdrożeniowych.

Related documents

Agenda

Brochures

Evaluation

Practical Information

Presentations

Progress reports

Related measures

Gdynia

Creating a clean urban transport area

Prior to the CIVITAS TELLUS measure, Gdynia city centre was permanently congested. Private vehicles were parked on both sides of the city’s main street, and the heavy volume of traffic resulted in...

Traffic model development to expand Gdynia's SUMP

The modal shift in Gdynia has been undergoing a considerable change from public transport (PT) to private cars since the early 1990’s. Today, the share of public transport in Gdynia is 52%....

Advancing towards a dynamic SUMP
Gdynia's SUTP was elaborated within the BUSTRIP project

Although Poland has a well-established planning culture and espouses cross-sectoral approaches, active involvement of citizens and stakeholders is a novelty in Polish cities. Updating and further...

Automatic traffic incident detection

Before DYN@Mo, there was no incident detection system in the City of Gdynia or in the region. Such systems are innovative in Poland and are only beginning to be...

Community project studies from SUMP

While elaborating the dynamic SUMP in CIVITAS-DYN@MO’s project Advancing towards dynamic...

Weigh-in-motion and Enforcement

The cost of damages to road surface and bridge repair works was estimated at 14 million PLN (above 3 million Euros) in 2010. The road surface is mainly damaged by trucks travelling between the...

Pedestrian areas and access management

Eliminating traffic on roads is always a difficult political decision. The idea of opening pedestrian areas may be popular and well known but to implement such a measure in Gdynia is still a very...

Mobility 2.0 Communication

Before DYN@MO, there was no internet platform allowing interactive dialogue with Gdynia’s citizens and provide the necessary support for public consultation. There has...

Innovative Li-Ion hybrid trolleybuses on new line

Trolleybuses are an important part of the City of Gdynia’s public transport (PT) system, and both the vehicles and the network have been systematically modernised. The City of Gdynia has also...

Dedicated bus lanes / HOV lanes control with the use of ITS

During rush hours (in the morning and in the afternoon) there was considerable congestion on Morska Street and Zwyciestwa Street. Before DYN@MO, there were no bus lanes...

Supercaps for a more efficient trolley system

Modern trolleybuses that were operating in the City of Gdynia were equipped with regenerative braking which means that during braking the vehicles generated energy and fed it back into the supply...

Palma

Planning for cycling and walking

Within this measure and with involvement of the local stakeholders, Palma planned to significantly extend the current cycling network and walking routes in the city. It has been integrating...

Electric vehicles in municipal fleets
Hybrid/ electric vehicles in public transport and electric vehicles in public services

Until now there have been no demands on alternative propulsion or clean vehicles in the procurement procedures of the city of Palma. Within this measure, the city will develop procurement...

Promote the uptake of electric vehicles among general public and goods distribution companies

Before the CIVITAS DYN@MO project there were very few electric vehicles running on the island of Mallorca. There are still many practical doubts among the population...

Mobility 2.0 services

The platform aims at increasing the attractiveness of sustainable mobility options by providing real time information and adopting new technologies. The platform is the result of collaboration...

Dynamic Sustainable Urban Mobility Plan

In 2001, the city conducted a pre-diagnostic study about the mobility situation in Palma. Updates followed in 2009 on sectorial plans for cycling, pedestrian areas and parking. The concepts and...

Parking Guidance System (Palma)

Palma is the capital city of Mallorca Island, with four hundred thousand inhabitants. In addition, Mallorca receives around nine and a half million visitors per year approximately, concentrated...

Biogas and CNG in municipal fleets

Besides small-scale initiatives with biodiesel in some of the other municipalities in Mallorca, there had not been any large-scale implementation of clean vehicles before ...

Koprivnica

Electric municipal car-sharing scheme

Electric vehicles (EV) had hardly been used in Koprivnica, the region or even the whole country. EVs are hardly promoted and very little data referring to their benefits and potentials is...

Low emission public transport in Koprivnica

Public transport for smaller cities is not common in Croatia and is usually confined to connecting the outskirts to the central bus or railway station. In this aspect, Koprivnica has been...

Development and adoption of sustainable Urban Mobility Plan

According to a survey before the DYN@MO, the overall modal shift in the town centre was 57% vs. 43% but commuter transport is less sustainable (70% vs. 30%). The lack...

Zero CO2 University Campus
K 1.2

Koprivnica has a vision to be the city of knowledge and this has already been reflected i the city’s education policies and in the establishment of best possible conditions in the education...

Planning public transport system
slika K1.3

The City of Koprivnica aimed to develop the first public transport system which would connect various options of regional public transport (railway and bus service) and the new PT inside the city...

Development of curriculum in clean urban mobility for university of Koprivnica
K 1.4

The new university in Koprivnica aimed to be the first educational institute in southeast Europe to offer programmes in clean urban mobility. In this way it could offer the opportunity of training...

Aachen

Integration of hybrid buses-towards a clean fleet in public transport

ASEAG is the largest mobility service provider in the Aachen region. It aims to convert its buses step-by-step into an environmentally friendly bus fleet. The company aspires to identify the...

Mobility Alliance

The Mobility Alliance in Aachen tackles the main challenges of urban mobility, e.g. reducing environmental pollution (local and global pollutants) and noise emissions, improving road safety,...

Dynamic SUMP

The main objectives of this measure were:

  • Establishment of eight thematic groups to pre-discuss important themes amongst all relevant stakeholders
  • Development and political...
Travel Assistance – individualised notification system

Given the rising demand for complex information, customer requirements are continuously increasing. At the same time, technology is progressing, and many new opportunities are emerging to generate...

Electromobile living

The City of Aachen – in cooperation with the public housing company – has identified residential sites for demonstrating alternative ways of connecting building management with sustainable...

Sustainable university traffic
Sustainable University traffic in Aachen

The newly developed campus areas of the Technical University of Aachen has been developed into a sustainable mobility campus. The plan has been implemented following the city’s Mobility Master...

Implementation of environment-friendly and silent vehicles

Since 2009, Aachen has been recognised as a German model region in the field of electromobility and has been funded by the Federal Ministry of Transport. In addition, many research activities...

Related News & Events

Cities in CIVITAS DYN@MO have been using an Excel spreadsheet tool developed by Lund University to calculate the net present value and benefit cost ratio of several of their measures.  The tool minimises the input and effort required by the user and...