Back to Top

Payment for the entry of vehicles into the city

Payment for the entry of vehicles into the city center in 2003, first introduced in London, followed by Stockholm, followed by several other European cities. In Ljubljana, the project Civitas Elan improved the environment with some other measures. Ljubljana has been updated with five hybrid buses and at bus stops they set up a mechanism which displays the arrivals of the buses and developed an information tool for the prediction of arrivals, in the pedestrian zone we also provide free transportation of two electric vehicles.

Original Title: 
London za vstop zaračuna vsem, Ljubljana le dostavi
Original Description: 

Plačilo za vstop z vozilom v mestno središče so leta 2003 prvi uvedli v Londonu, sledil je Stockholm, za njim pa še nekatera druga evropska mesta. V Ljubljani za vstop v mestno središče zaračunavajo le dostavnikom z visoko stopnjo izpustov, promet v Ljubljani in Mariboru ta hip redčijo z drugimi, blažjimi ukrepi. V Ljubljani v okviru projekta Civitas elan redčijo promet in izboljšujejo klimatske razmere z nekaterimi drugimi ukrepi. »Vozni park Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) smo posodobili s petimi hibridnimi avtobusi in 20 avtobusi na metan, na postajališčih smo postavili prikazovalnike prihodov avtobusov in razvili informacijsko orodje za napovedovanje prihodov, v coni za pešce smo zagotovili brezplačni prevoz z dvema električnima voziloma kavalir

Type of media: 
online
City: 
Ljubljana
Thematic category: 
Media Name: 
Fincance
Select a Project: 
ELAN