Back to Top

Gdansk fashion on a bike

exhibition Gdansk Bike FashionThey asked residents of Gdansk, who use a bike every day to sent their photos and stories related to cyclingMentiones MIMOSA and CIVITAS PLUS and what is the CIVITAS Initiative

Original Title: 
Gdańska moda na rower
Original Description: 

Zaprosiliśmy mieszkańców Gdańska, którzy roweru używają na co dzień, aby przesłali nam swoje zdjęcia oraz historie związane z rowerem.Projekt „Wprowadzanie innowacji do działań na rzecz mobilności i zrównoważonego rozwoju” o akronimie MIMOSA jest częścią inicjatywy CIVITAS PLUS – programu Komisji Europejskiej o dużym znaczeniu politycznym.CIVITAS to lepszy, ekologiczny system transportu miejskiego, którego nazwę można rozszyfrować jako: CIty, VITAlity, Sustainability (z j. ang. miasto, witalność, równowaga).Poprzez inicjatywę CIVITAS Komisja Europejska dokonuje przełomu w jakość życia mieszkańców, wspierając wdrażanie zintegrowanych i stabilnych strategii transportu miejskiego. Popularyzacja roweru jako środka transportu odbywa się w ramach działania „New cycle”.

Type of media: 
online
City: 
Gdansk
Thematic category: 
Media Name: 
Gazeta Razem
Select a Project: 
MIMOSA