Back to Top

Civitas in a townhall, an inn and in a hotel

-The meeting of the consortium of the European cities ( Perugia, Bath, Skopje, Gorna Oryahovitsa) of the Polish city Szczecinek held on the 6th of March, discussing finishing this year Civitas Plus Reneissance project-one of the biggest in recent years project led by a city and financed by the EU funds.- Visible examples of the implementation of the project: gas driven microbuses, ecologic car wash, 18 km cycle paths, improvements made to the road security, bike rent service, implementation of the Transport Strategy for the city of Szczecinek between 2010-202. - The budget used for the initiative is calcultated for 6 mln euros, financed by the EU-4 mln euros.- Szczecnek is the 2nd Polish city,after Cracow, participating in the Civitas Reneissance project.

Original Title: 
Civitas w ratuszu, zajezdni i hotelu
Original Description: 

- Dziś (wtorek 6 marca) rozpoczęło się dwudniowe spotkanie poświęcone realizacji projektu Civitas Plus Renaissance, najwiekszy w ostatnich latach projekt prowadzony przez miasto a wspolfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Biorą w nim udział przedstawiciele konsorcjum miast europejskich, do którego należy Szczecinek: Perugia (lider konsorcjum, Włochy), Bath (Wielka Brytania), Skopje (Macedonia) i Gorna Oryahovitsa (Bułgaria). - Przyklady udanych realizacji programu: mikrobusy napędzane gazem, myjnia ekologiczna, poprawa transportu wodnego, budowa około 18 kilometrów ścieżek rowerowych, poprawa bezpieczeństwa na drogach, wdrozenie Strategii Transportowej Miasta Szczecinek na lata 2010-2020.- Oszacowany budżet to 6 mln euro, w tym dofinansowanie z Komisji Europejskiej to 4 mln euro.-Szczecinek jest drugim miastem w Polsce, po Krakowie, który uczestniczył w projekcie Civitas Renaissance. Obecnie uczestniczy w nim Gdańsk.

Type of media: 
online
City: 
Szczecinek
Thematic category: 
Media Name: 
Temat
Select a Project: 
RENAISSANCE