Back to Top

C-Liège: first meeting of the round table.

- Implementation of the Polish-German C-Liège project (Clean last mile transport and logistics management for smart and efficient local governments in Europe) in the city of Szczecin.-First of the four planned meetings concerning the problem of the cargo transport in the city of Szczecin and in its vicinity, accompagnied by examples of good practice being implemented in other European cities related to reduction in energy use. -Presentations made by local and German members of the assembly-discussion of BestUFS, SUGAR, CIVITAS, CETC-ROUTE65, RegLog projects -Next planned meeting will take place in June 2012 and its topic will concern the estimation of the budget necessary to the realisation of the project and its expected results for the western coast region of Poland.

Original Title: 
C-LIEGE: pierwsze spotkanie „okrągłego stołu”
Original Description: 

- W siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu C-LIEGE, ktorego celem jest zarządzanie czystym transportem i logistyką ostatniego kilometra na potrzeby mądrej i wydajnej administracji lokalnej w Europie.- Spotkanie (tzw. „okrągły stół”) było pierwszym z czterech zaplanowanych spotkań roboczych, podczas których omawiane będą problemy miejskiego transportu towarowego w Szczecinie i regionie zachodniopomorskim oraz prezentowane dobre praktyki, wdrożone w innych miastach europejskich.-W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu projektowego C-LIEGE ze Szczecina oraz z Niemiec, prezentujac: BestUFS, SUGAR, CIVITAS, CETC-ROUTE65, RegLog projekty. - Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na czerwiec 2012 r., a jego głównym celem będzie ocena wybranych rozwiązań logistyki miejskiej w kontekście potencjalnych kosztów realizacji oraz oczekiwanej wartości dodanej dla miasta i regionu.

Type of media: 
online
City: 
Genova
Thematic category: 
Media Name: 
Edroga
Select a Project: 
SMILE