Back to Top

Air traffic and the possibility of paying a fee to enter cars in Ljubljana

At the ELAN meeting, various speakers presented the air quality in Ljubljana and the associated problems and solutions, all of which is related to the measure \"investigate the possibilities for entry fees for vehicles in the city center.\"

Original Title: 
Zrak, promet in možnost plačevanja takse za vstop vozil v Ljubljani
Original Description: 

Na srečanju so različni govorniki predstavili kakovost zraka v Ljubljani in s tem povezane probleme in rešitve, vse skupaj pa je povezano v ukrepu \'Proučitev možnosti za uvedbo zgoščevalne takse za vstop vozil v ožji center mesta’.

Type of media: 
Online
City: 
Ljubljana
Country: 
Slovenia
43° 17' 37.5828" N, 11° 26' 2.094" E
SI
Language: 
Slovenian
Select a Project: 
ELAN