Back to Top

After four years and 5.5 million, Civitas Elan is completed

Za projekt so porabili 5,5 milijona evrov in - kot so zapisali - uspešno izpeljali vseh 17 načrtovanih ukrepov. The project spent 5.5 million euros and has successfully completed all 17 of the planned measures. After four years in the capital Ljubljana, the project Civitas Elan ends. Municipality of Ljubljana (MOL) has had project coordinators in Zagreb, Ghent, Brno and Porto from September 2008 to October 2012, in an effort to improve mobility in Ljubljana.

Original Title: 
Po štirih letih in 5,5 milijonih evrov končan Civitas Elan
Original Description: 

Ljubljana -Po dobrih štirih letih se v glavnem mestu končuje projekt Civitas Elan. Mestna občina Ljubljana (MOL) si je kot koordinatorica projekta, ki je potekal tudi v Zagrebu, Gentu, Brnu in Portu, od septembra 2008 do oktobra 2012 prizadevala za izboljšanje mobilnosti v Ljubljani.

Type of media: 
online
City: 
Ljubljana
Thematic category: 
Media Name: 
Delo
Select a Project: 
ELAN