Back to Top

About 458 people in the CIVITAS FORUM 2015 in Ljubljana

The article is about the CIVITAS Forum in Ljubljana. According to a joint statement from Commissioner Violeta say Bulc and Mayor Zoran Janković “the Conference has always been an important opportunity to learn from each other, present results and promote innovative approaches in the development of sustainable urban mobility. We are sure that this year's Civitas Forum met these expectations and in European cities and elsewhere contributed significantly to the further definition and implementation of innovative, smart and sustainable solutions designed to ensure equal accessibility to all, thereby also contributing to the well-connected cities”.

Original Title: 
O souporabi mesta tri dni 458 ljudi
Original Description: 

Konferenca je vedno bila pomembna priložnost za učenje drug od drugega, predstavitev doseženih rezultatov in spodbujanje novih pristopov v razvoju trajnostne mobilnosti v mestih. Prepričana sva, da bo tudi letošnji Civitas forum zadostil tem pričakovanjem ter v evropskih mestih in drugod pomembno prispeval k nadaljnji opredelitvi ter izvedbi inovativnih, pametnih in trajnostnih rešitev, katerih namen je zagotoviti enakopravno dostopnost vsem, s tem pa tudi prispevati k dobro povezanim mestom,« pravita komisarka Violeta Bulc in župan Zoran ­Janković v skupni izjavi pred jutrišnjim začetkom tridnevne konference s 458 prijavljenimi udeleženci iz Evrope in drugih držav.

Type of media: 
Online
Country: 
Slovenia
46° 9' 4.4676" N, 14° 59' 43.6668" E
SI
Language: 
Slovenian
Media Name: 
Delo