Back to Top

2MOVE2 (CS)

CIVITAS 2MOVE2 (CS)

SPOLEČNÁ CESTA ZA LEPŠÍ MOBILITOU: Projekt 2MOVE2 ještě více prohloubí poznatky o inovačních a integrovaných systémech městské dopravy, města mezi sebou navážou kontakty a seznámi se s osvědčenými postupy, budou vyhodnoceny dopady a komunikovány výsledky projektu. Oficiální název „Nové podoby udržitelné městské dopravy a mobility“ byl zkrácen na 2MOVE2, aby podtrhl intenzivní spolupráci mezi vedoucími a učícími se městy, která budou sdílet a rozšiřovat své znalosti a schopnosti na poli inovačních systémů městské dopravy. Značný důraz bude kladen na plány udržitelné městské mobility. Všechna partnerská města, tedy české Brno, španělská Malaga, německý Stuttgart a izraelský Tel Aviv-Jaffa, budou těžit z výměny know-how a ze zavádění progresivních dopravních opatření.

About CIVITAS 2MOVE2 (CS)

,

Hlavním cílem projektu 2MOVE2 je zlepšit v zúčastněných evropských městech městskou mobilitu zdokonalením či vybudováním udržitelných a energeticky účinnějších systémů městské dopravy, které budou přínosné pro občany, společnost i politiky zejména v oblasti klimatu a jež budou brát ohledy na životní prostředí a přírodní zdroje.

Konsorcium projektu je tvořeno osmi partnery ze čtyř zúčastněných měst. Koordinátor projektu, město Stuttgart, je podporováno společností SPP Consult, která má na starosti technickou záležitosti a hodnocení projektu, a Stuttgartskou univerzitou, jež má na starosti pracovní skupinu zabývající se plány udržitelné městské mobility (SUMP). Město Brno spolupracuje s Dopravním podnikem města Brna a město Tel Aviv-Jaffa  s institutem Technion.

Partneři projektu 2MOVE2 vycházeli ze snahy zavádět podobná opatření a iniciativy  ve svých městech a vytvořili balíčky opatření, které zahrnují:

  • inovační, ekologická, energeticky účinná vozidla a systémy integrované osobní, hromadné i nákladní dopravy;
  • nasazení informačních a komunikačních technologií a inteligentních dopravních systémů pro řízení provozu, navádění vozidel, předcházení nehodám, informování cestujících a plánování cest, zpoplatnění silnic a systémy pro inteligentní platby;
  • plánování udržitelné městské dopravy, jež kombinuje využívání veřejné plochy jak s inovativními dopravními systémy, tak s  jízdou na kole a chůzí.

Implementing sustainable mobility

,

Ze základní myšlenky vydefinovat a zavést v partnerských městech podobná opatření a iniciativy vzešlo celkem 23 opatření projektu 2MOVE2. Vytváření a realizace podobných opatření a iniciativ umožní zúčastněným městům vyhodnotit a porovnat výsledky a dopady projektu v různých kontextech. Opatření byla vybírána tak, aby je bylo možné přenést a aplikovat i na jiná malá a střední města.

Zvláštní důraz klade projekt 2MOVE2 na opatření v oblasti e-mobility, nákladní dopravy a řízení provozu inteligentními dopravními systémy. Význam je připisován i provázanosti navržených opatření s plány udržitelné městské mobility a urbanistickými plány. Uvedená opatření řeší i další důležitá témata, například prosazování nemotorizované mobility,  veřejné dopravy a dokonalejšíokonalejší informování firem a občanů. Hlavním cílem účasti v projektu 2MOVE2 je zavedení nových opatření, která povedou k podpoře a vytvoření udržitelnějších dopravních systémů. Realizovaná opatření by se měla stát součástí komplexního systému, jenž propojí opatření ze všech oblastí iniciativy CIVITAS.

Zvláštní důraz je kladen na plány udržitelné městské mobility, na nichž pracují všechna čtyři partnerská města. Příslušná pracovní skupina , kterou budou tvořit vedoucí opatření v jednotlivých městecha místní zástupci, např. politici či odborná veřejnost, zajistí politickou podporu opatření, jeho soulad s příslušnými strategiemi a v neposlední řadě seznámí veřejnost se závěr a doporučeními vyplývajícími z projektu,

Projekt bude šířen prostřednictvím různých workshopů a vzdělávacích aktivit.

Project results

,

Pokud jde o výsledky projektů, viz přiložené brožury 2MOVE2 a informační listy opatření na stránkách jednotlivých měst.

Related measures

Tel Aviv - Yafo

Raising awareness about green arteries as part of a synergy of land use and transport planning and promotion of non-motorised transport modes

In the past the streets of Tel Aviv-Yafo not only acted as an urban transit network, they were the lifeblood of the city, representing a place for commerce, cafés and interaction among...

Innovative transport solutions for high density employment areas (integration of urban and inter-urban)

This measure involved the provision of tailor-made transport services to and from the Kiryat Aditim Hi-Tech and Business Park, an area of high density employment and the train stations...

ITS Based Transportation Information Provision

Focused information regarding roadworks and mass public events integrated into the relevant processes conducted through Rav Aviv enables preplanning for these events, preparing appropriate signal...

Public transport priority traffic management strategy

 

Efficient implementation of traffic management strategies prioritising public transport is essential for maximising the benefits of dedicated bus lanes. The priority...

Development of organisational and technical frameworks for facilitating an ongoing process for implementing goods logistics strategies

The measure aimed at gaining a better understanding of freight movements within a designated area of the city centre. As the measure evolved it became increasingly clear that in order to...

Electro mobility: charging stations study and electro- motorcycles pilot

The work carried out within the measure comprised of two main tasks: 

  • A demonstration pilot replacing 15 of the municipality’s motorcycle fleet with e-motorcycles...
The effectiveness of non-financial incentives in promoting the use of sustainable transport modes

Achieving behavioural change in general and changing traveling habits in particular is always a challenging mission.  The main objective of this measure was to explore the potential of...

Malaga

FREIGHT: PRIORITY NETWORK FOR HEAVY GOODS VEHICLES TRAFFIC IN MALAGA

Nowadays, in the city of Malaga heavy vehicles transporting goods are driving through the streets at any time of the day, which supposes a very negative situation for the mobility of the city,...

PROMOTION OF CYCLING: PUBLIC BICYCLE SCHEME IN MALAGA

The city of Malaga already counts with a bicycle lanes network of around 30 km, but cycling represents just 0.4% within the total modal split. Nevertheless, due to the recent creation of the first...

DYNAMIC AIR QUALITY MANAGEMENT THROUGH MOBILE SENSORS INSTALLED ON PUBLIC TRANSPORT BUSES

Currently there are just four fixed stations for monitoring the air quality levels in the City of Malaga, which are managed by the Andalusia regional government. Those stations are located in...

Intelligent traffic control and software development for Management Centre of Mobility (MOVIMA)

The integrated traffic control centre in Malaga (MOVIMA) is responsible for supervising and controlling the traffic due to the different traffic situations. This includes intervention because of...

STRATEGIC CAMPAIGN ON ELECTRO-MOBILITY AND SAFE ROUTES TO SCHOOL

Currently motorized private vehicles represent over 40% of the total city modal split and bus and bicycle are just 12% and 0.4% respectively. Despite the improvements in the sustainable mobility...

Brno

Extension of bicycle transport service via cycle buses

The measure will introduce a new service for public transport passengers:

  • The public transport company of Brno (DPMB) has designated a limited amount of space for prams or wheelchairs...
Development of electro-mobility and introduction of electric mini-buses

The public transport company of Brno (DPMB) operates 150 trolley buses. Operation of clean vehicles requires an infrastructure comprising 28 substations that provide electric energy to the entire...

Reduction of energy intensity of public transport vehicles

The public transport company of Brno (DPMB) operates 150 trolley buses. Operation of clean vehicles requires an infrastructure comprising 28 substations that provide electric energy to the entire...

P&R concept and implementation of city parking system

The City of Brno completed the proposal of a park and ride system. Different possible localities were chosen for implementing this system in conjunction with city officials....

Central traffic management control centre

In the document titled 'Concept of construction and development of the traffic control system in Brno' the section concerning telematics lacks crucial data (i.e. complex...

Optimizing city center supply

The city centre of Brno suffers under the steadily increasing traffic caused by supply of shops and business premises, as well as by transport of large shipments. The increase of supply and...

Smart parking in the City of Brno

Objectives

  • introduce an unified system for traffic data collection of all connected systems in Brno
  • introduce high quality traffic information (e.g. parking...

Stuttgart

Implementation of a strategic campaign for electro-mobility

Due to its unique topography, Stuttgart has severe problems with air quality and noise in some areas of the city centre. There is a broad strategy to reduce emissions, but results are limited...

Priority network for Heavy Good Vehicles (HGV)

Stuttgart is located in the centre of a thriving economic region with high traffic. Every day about 800,000 cars enter and leave the city. Since a complete peripheral ring road does not exist, car...

Emission based traffic management

In the last couple of years the City of Stuttgart has seen major problems with air quality in the city centre due to its basin-like location and the high number of car trips. The city aims to...

Mobility Information and Service Center Stuttgart

Stuttgart is located in the centre of a thriving economic region with a high incidence of traffic. Every day about 800,000 cars enter and leave the city. The high amount of car traffic leads in...

Videos

Contact

Coordination: Wolfgang Forderer
Management: Michaela Haseleu
Evaluation: Lothar Neumann
Dissemination: Patrick Daude
EC Project Officer: Isabelle Maës