Back to Top

USTANOVITEV MREŽE CIVINET SLOVENIJA-HRVAŠKA

Author: CIVITAS Support
Posted on: Tuesday, August 6, 2013 - 10:45

25. 4. 2013 je bila v Ljubljani ustanovljena mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška. Udeležence ustanovnega srečanja je pozdravil župan Zoran Janković, v imenu Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS pa mag. Polona Demšar Mitrovič. Mrežo CIVINET je predstavil politični predstavnik mreže Jose Maria Diez, možnosti financiranja mreže pa koordinator CIVINET David Blackledge. Sledile so predstavitve Memoranduma o ustanovitvi mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška, osnutka akcijskega načrta za leti 2013–2014 ter organizacij REC Slovenija in ODRAZ (Hrvaška), ki bosta opravljali vlogo sekretariata mreže. Srečanje se je zaključilo s slovesnim podpisom Memoranduma, h kateremu je pristopilo skupno 28 občin, podjetij in organizacij iz obeh držav.

RAZLOGI ZA POBUDO ZA USTANOVITEV MREŽE CIVINET SLOVENIJA-HRVAŠKA Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzroča naraščajoči promet. Tega zahtevnega izziva se je Evropska komisija med drugim lotila s programom CIVITAS, ki omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih. Mestna občina Ljubljana je v lanskem letu uspešno zaključila projekt CIVITAS Elan, v katerem je tudi koordinirala dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Znanje in izkušnje, pridobljene v tem projektu in pri ostalih dejavnostih na področju trajnostne mobilnosti v mestih (mestno kolo BICIKELJ, širjenje območij za pešce in območij z umirjenim prometom itd.), želimo učinkovito posredovati tudi drugim evropskim mestom, ki še niso vključena v družino CIVITAS www.civitas.eu . V sedmih državah EU (Francija, Španija, Portugalska, Italija, Velika Britanija, Irska in Nizozemska) je z namenom izboljšanega sodelovanja med mesti pri izboljšanju mobilnosti in prometa nastala mreža CIVINET. Mreža povezuje mesta, ki so zainteresirana za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih. Več informacij najdete na www.civitas.eu/civinet CIVINET želi še posebej okrepiti sodelovanja med mesti iz sosednjih držav, ki se med seboj lažje sporazumevajo. Na tej osnovo so nastale mreža frankofonskih mest, mreža Španija-Portugalska in mreža Irska-Velika Britanija. Tovrstno povezovanje se je izkazalo kot zelo uspešno Mesto Ljubljana je zato sprejelo in podprlo pobudo REC Slovenija za ustanovitev mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška ter povabilo druga slovenska in hrvaška mesta ter pristojna ministrstva, strokovne inštitucije ter podjetja in nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega prometa in mobilnosti iz obeh držav, da se ji pridružijo.Memorandum o ustanovitvi mreže so poleg Ljubljane podpisala slovenska mesta Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj in Velenje, med hrvaškimi mesti pa poleg Zagreba tudi Čazma, Dubrovnik, Ivanić Grad, Koprivnica, Rijeka, Samobor, Zaprešić. Izmed slovenskih podjetij in organizacij je svoj “pečat” dal Ljubljanski potniški promet, pridružili pa so se mu BTC d. d., Etrel d.o.o., Institut Jožef Stefan, Regionalni center za okolje – Slovenija, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede. Od hrvaških organizacij so se mreži s podpisom kot pridruženi člani pridružile še Udruga općina u Republici Hrvatskoj, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice in Zagrebački holding d.o.o.

Add comment

Log in or register to post comments

News Search

Latest Events

02/02/2018
The projects Sharing Cities and CIVITAS TRACE organise a joint webinar on behavioural change to ensu...
13/03/2018 to 14/03/2018
The CIVITAS FLOW and TRACE projects are joining forces for their final conference and invite you to...
23/04/2018 to 24/04/2018
The CIVITAS projects CITYLAB, NOVELOG, SUCCESS, and U-TURN would like to invite you to the CIVITAS U...
26/04/2018 to 27/04/2018
On behalf of the project consortium ELIPTIC, the City of Bremen would like to invite you to the fina...
23/05/2018 to 25/05/2018
A European conference celebrating urban transport nodes and urban (re)development around main public...