Back to Top

Seminář Plány udržitelné městské mobility

01/06/2015

Seminář 'Plány udržitelné městské mobility' chce oslovit především odborníky z měst a městských úřadů, jež se zabývají plány městské dopravy a mobility, příp. chtějí tento dokument ve svém městě zpracovat či v současné době zpracovávají. Cílem semináře je:

  • Informovat Vás o současném stavu politiky Plánů udržitelné městské dopravy v ČR.

  • Informovat Vás o evropské podpoře Vašeho města při přípravě, rozvoji a realizaci Plánu udržitelné městské mobility.

  • Obeznámit Vás s konceptem plánu, hlavními kroky a výhodami, specificky diskutovat o problémech, kterým města ČR často čelí při přípravě a tvorbě SUMP – především otázky stanovení vize a cílů, sběru dat a monitoringu či zapojování veřejnosti.

  • Diskutovat bariéry v aplikaci konceptu plánu ve Vašem městě a jak je překonat.

V případě zájmu se prosím registrujte co nejdříve na adrese: http://www.cdv.cz/registrace-civinet/ (nejpozději však do 22. 5. 2015). Počet míst je omezen, účastníci budou vybráni dle pořadí registrace. Seminář je bezplatný.

Location:
Prague, Ministry of Transport
Organizer:
Organizer Email:

Key Information

Email:

Feb 2020

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29