Back to Top

CIVINET na mednarodni konferenci “Mobilnostni menedžment in mobilnostni centri – evropske izkušnje in slovenske priložnosti”

Author: CIVITAS Support
Posted on: Monday, October 10, 2011 - 14:08

Na mednarodni konferenci »Mobilnostni menedžment in mobilnostni centri«, ki je potekala 15. in 16. septembra 2011 v Ljubljani, smo med številnimi predstavitvami evropskih in domačih izkušenj ter priložnosti, ki jih imamo v Sloveniji na področju mobilnostnega menedžmenta, predstavili tudi pobudo za mrežo CIVINET.

Na konferenci se je zbralo 58 strokovnjakov iz 10 evropskih držav (večinoma iz Slovenije), med njimi tudi predstavniki Evropske platforme za mobilnostni menedžment EPOMM, ki v Evropi že uspešno povezuje uprave, institucije in strokovnjake s tega področja. Usmeritve mreže CIVINET so sicer ožje, vendar popolnoma kompatibilne z usmeritvami EPOMM. V tem smislu je bila konferenca dobra priložnost tako za prepoznavanje akterjev in procesov, kot tudi za razpravo o tem, kako omogočiti delovanje platforme za trajnostno mobilnost, za sinergijsko sodelovanje med akterji in mrežami, za multipliciranje učinkov in v izogib podvajanju aktivnosti. Poleg tega smo udeležence iz Slovenije smo preko vprašalnika povprašali, potrebah za ustanovitev tovrstne mreže ter kakšne dejavnosti naj bi le ta izvajala oz. zagotavljala.

Add comment

Log in or register to post comments

News Search

Latest Events

11/09/2018 to 14/09/2018
City representatives are invited to apply to join an upcoming CIVITAS study visit in Bristol (UK) th...
17/09/2018 to 18/09/2018
The CIVITAS ECCENTRIC project is holding a workshop from 17-18 September in Stockholm, Sweden, that...
20/09/2018
Politicians from CIVITAS Forum Network member cities are invited to attend this year's Politicians'...
24/09/2018 to 26/09/2018
We want to invite you to this year’s European Cycling Summit, taking place from September 24th to 26...
22/10/2018 to 24/10/2018
City representatives are invited to apply to join an upcoming CIVITAS study visit in Stockholm (Swed...