Back to Top

CIVINET na mednarodni konferenci “Mobilnostni menedžment in mobilnostni centri – evropske izkušnje in slovenske priložnosti”

Author: CIVITAS Support
Posted on: Monday, October 10, 2011 - 14:08

Na mednarodni konferenci »Mobilnostni menedžment in mobilnostni centri«, ki je potekala 15. in 16. septembra 2011 v Ljubljani, smo med številnimi predstavitvami evropskih in domačih izkušenj ter priložnosti, ki jih imamo v Sloveniji na področju mobilnostnega menedžmenta, predstavili tudi pobudo za mrežo CIVINET.

Na konferenci se je zbralo 58 strokovnjakov iz 10 evropskih držav (večinoma iz Slovenije), med njimi tudi predstavniki Evropske platforme za mobilnostni menedžment EPOMM, ki v Evropi že uspešno povezuje uprave, institucije in strokovnjake s tega področja. Usmeritve mreže CIVINET so sicer ožje, vendar popolnoma kompatibilne z usmeritvami EPOMM. V tem smislu je bila konferenca dobra priložnost tako za prepoznavanje akterjev in procesov, kot tudi za razpravo o tem, kako omogočiti delovanje platforme za trajnostno mobilnost, za sinergijsko sodelovanje med akterji in mrežami, za multipliciranje učinkov in v izogib podvajanju aktivnosti. Poleg tega smo udeležence iz Slovenije smo preko vprašalnika povprašali, potrebah za ustanovitev tovrstne mreže ter kakšne dejavnosti naj bi le ta izvajala oz. zagotavljala.

Related documents

Currently there is no more information

Add comment

Log in or register to post comments

News Search

Latest Events

31/05/2017 to 02/06/2017
The ITF’s 2017 Summit on Governance of Transport will explore the trends shaping transport governanc...
31/05/2017 to 02/06/2017
ECOMM 2017 European Conference on Mobility Management Wednesday 31 May 2017 at 08:00  Friday 02 June...
12/06/2017
Join ELIPTIC in Rome on 12th June 2017 at the Asstra Premises (Piazza Cola di Rienzo 80/A), in the c...
13/06/2017 to 16/06/2017
Velo-city 2017 Velo-city 2017: the conference with a world class content program and renowned speak...
19/06/2017 to 22/06/2017
The Congress will take place from 19 to 22 June 2017 at the Strasbourg Convention Centre. Under the...