Back to Top

CIVINET na mednarodni konferenci “Mobilnostni menedžment in mobilnostni centri – evropske izkušnje in slovenske priložnosti”

Author: CIVITAS Support
Posted on: Monday, October 10, 2011 - 14:08

Na mednarodni konferenci »Mobilnostni menedžment in mobilnostni centri«, ki je potekala 15. in 16. septembra 2011 v Ljubljani, smo med številnimi predstavitvami evropskih in domačih izkušenj ter priložnosti, ki jih imamo v Sloveniji na področju mobilnostnega menedžmenta, predstavili tudi pobudo za mrežo CIVINET.

Na konferenci se je zbralo 58 strokovnjakov iz 10 evropskih držav (večinoma iz Slovenije), med njimi tudi predstavniki Evropske platforme za mobilnostni menedžment EPOMM, ki v Evropi že uspešno povezuje uprave, institucije in strokovnjake s tega področja. Usmeritve mreže CIVINET so sicer ožje, vendar popolnoma kompatibilne z usmeritvami EPOMM. V tem smislu je bila konferenca dobra priložnost tako za prepoznavanje akterjev in procesov, kot tudi za razpravo o tem, kako omogočiti delovanje platforme za trajnostno mobilnost, za sinergijsko sodelovanje med akterji in mrežami, za multipliciranje učinkov in v izogib podvajanju aktivnosti. Poleg tega smo udeležence iz Slovenije smo preko vprašalnika povprašali, potrebah za ustanovitev tovrstne mreže ter kakšne dejavnosti naj bi le ta izvajala oz. zagotavljala.

Related documents

Currently there is no more information

Add comment

Log in or register to post comments

News Search

Latest Events

26/09/2017
AGENDA TALLER CIVINET ESPAÑA Y PORTUGAL, 26 de septiembre de 2017 La movilidad en las ciudades - es...
27/09/2017
The final conference on Logistics Cloud will take place on 27th of September 2017 at Auditorium Kare...
10/10/2017
City freight distribution is in full evolution. With the establishment of limited traffic areas, del...
11/10/2017
Over the past two years, the NOVELOG project has developed four tools to support city logistics poli...
12/10/2017
Delivering goods in cities is a big challenge: new motive powers, increasing amount of shipments (ba...