Back to Top

CIVINET na mednarodni konferenci “Mobilnostni menedžment in mobilnostni centri – evropske izkušnje in slovenske priložnosti”

Author: CIVITAS Support
Posted on: Monday, October 10, 2011 - 14:08

Na mednarodni konferenci »Mobilnostni menedžment in mobilnostni centri«, ki je potekala 15. in 16. septembra 2011 v Ljubljani, smo med številnimi predstavitvami evropskih in domačih izkušenj ter priložnosti, ki jih imamo v Sloveniji na področju mobilnostnega menedžmenta, predstavili tudi pobudo za mrežo CIVINET.

Na konferenci se je zbralo 58 strokovnjakov iz 10 evropskih držav (večinoma iz Slovenije), med njimi tudi predstavniki Evropske platforme za mobilnostni menedžment EPOMM, ki v Evropi že uspešno povezuje uprave, institucije in strokovnjake s tega področja. Usmeritve mreže CIVINET so sicer ožje, vendar popolnoma kompatibilne z usmeritvami EPOMM. V tem smislu je bila konferenca dobra priložnost tako za prepoznavanje akterjev in procesov, kot tudi za razpravo o tem, kako omogočiti delovanje platforme za trajnostno mobilnost, za sinergijsko sodelovanje med akterji in mrežami, za multipliciranje učinkov in v izogib podvajanju aktivnosti. Poleg tega smo udeležence iz Slovenije smo preko vprašalnika povprašali, potrebah za ustanovitev tovrstne mreže ter kakšne dejavnosti naj bi le ta izvajala oz. zagotavljala.

Add comment

Log in or register to post comments

News Search

Latest Events

02/02/2018
The projects Sharing Cities and CIVITAS TRACE organise a joint webinar on behavioural change to ensu...
13/03/2018 to 14/03/2018
The CIVITAS FLOW and TRACE projects are joining forces for their final conference and invite you to...
23/04/2018 to 24/04/2018
The CIVITAS projects CITYLAB, NOVELOG, SUCCESS, and U-TURN would like to invite you to the CIVITAS U...
26/04/2018 to 27/04/2018
On behalf of the project consortium ELIPTIC, the City of Bremen would like to invite you to the fina...
23/05/2018 to 25/05/2018
A European conference celebrating urban transport nodes and urban (re)development around main public...