Back to Top

CIVINET Czech and Slovak Republics

Kdo jsme?

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility z České a Slovenské republiky. Zprostředkovává dobrou praxi z oblasti udržitelné dopravy, která byla testována a realizována vybranými evropskými městy v rámci programu «CIVITAS». Program CIVITAS již podpořil více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech.
CIVINET Česká a Slovenská republika nabízí partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem své potřeby i zkušenosti sdílet. Je také prostředníkem pro zapojení a komunikaci s národními vládami a Evropskou unií.
CIVINET je sítí měst se širokým záběrem a jako jediná síť v ČR a SR pokrývá celou oblast udržitelné, čisté a energeticky efektivní městské dopravy. Speciální pozornost pak věnuje následujícím tematickým kategoriím:

 • Integrované plánování
 • Parkování
 • Veřejná hromadná doprava
 • Řízení poptávky po dopravě
 • Cyklistická a pěší doprava
 • Čistá vozidla a paliva
 • Logistika a přeprava zboží

Průřezovým tématem pro roky 2014 – 2016 je integrované dopravní plánování a tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP).

Síť CIVINET je podporována Evropskou komisí a spolupracuje s evropským projektem ENDURANCE.

Výhody členství

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika s sebou přináší:
• pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility
• účast ve  spolku měst a obcí podporovaném Evropskou komisí
• kontakty na podobně udržitelně smýšlející města z celé EU
• přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU
• přístup k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS (www.civitas.eu)
• inspiraci a výměnu zkušeností 
• podporu při přípravě Plánů udržitelné mobility a integrovaném plánování udržitelné mobility
• medializaci členů CIVINET a jejich aktivit v oblasti udržitelné mobility a integrovaného dopravního plánování
• účast na vzdělávacích aktivitách
• možnosti výměn a stáží v zahraničí
• možnosti propagovat vlastní aktivity členských měst a obcí v oblasti udržitelné dopravy.
 

Členové

Řádní členové:

 • Statutární město Olomouc (manažer sítě)
 • Statutární město Jihlava
 • Město Karlovy Vary
 • Statutární město České Budějovice
 • Město Třinec
 • Statutární město Přerov
 • Statutární město Zlín
 • Mesto Košice
 • Statutární město Hradec Králové
 • Mesto Žilina
 • Město Třebíč
 • Statutární město Liberec
 • Hlavní město Praha
 • Mesto Prievidza
 • Mesto Svit
 • Mesto Banská Bystrica

Přidružení členové:

 • Nadace Partnerství
 • Výskumné centrum, Žilinská univerzita v Žilině
 • Asociace cyklistických měst
 • ROPID, a.s.
 • Dopravní podnik města Košice, a.s.

 

Členové Řídící rady CIVINET:

 • Statutární město Olomouc (předseda řídící rady)
 • Statutární město Jihlava
 • Město Karlovy Vary

Členové Politické rady CIVINET - jeden volený politický zástupce z každého členského města; ke dni 30. 3. 2015 byli nominováni tito zástupci:

 • RNDr. Aleš Jakubec, PhD., náměstek primátora města Olomouce, předseda Politické rady
 • Ing. Jaroslav Vymazal, náměstek primátora města Jihlavy
 • Ing. František Konečný, PhD., náměstek primátora města České Budějovice
 • Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary
 • RNDr. Věra Palkovská, starostka města Třince

 

Jak se stát členem?

Pokud máte zájem stát se členy CIVINET, zašlete nám prosím:
• vyplněnou přihlášku,
• deklaraci zájmu stát se členem CIVINET,
• další doklady prokazující rozhodnutí příslušného orgánu žadatele  stát se členem CIVINET (v případě obcí/měst výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o pověření osoby zastupovat město/obci a výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti o členství).
Přihlášku a další náležitosti prosím zašlete fyzicky na sekretariát CIVINET:
Sekretariát CIVINET ČR a SR
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Ing. Jiřina Veselá

Líšeňská 33a
636 00 Brno
a také elektronicky na e-mail civinet@cdv.cz .

Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky Řídící radou CIVINET na jejím nejbližším jednání.

Kontakty

Sídlo sekretariátu CIVINET:
Sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
Email: civinet@cdv.cz  
Telefon: +420-​778 751 002

Kontaktní osoba na Slovensku:

Dana Sitányiová
Žilinská univerzita v Žiline
Email: dasit@fstav.uniza.sk
Tel.: +421(0)415135761

 

Členové Řídící rady CIVINET:

 • Statutární město Olomouc (předseda sítě)
 • Statutární město Jihlava
 • Město Karlovy Vary

Ke stažení

Related Events

24/10/2017 to 25/10/2017

Organised by the CIVINET for the Czech and Slovak Republics, a two-...

Location:
Dresden
Germany
51° 9' 56.4876" N, 10° 27' 5.4936" E
DE
14/04/2016

Parking management includes a variety of strategies that encourage...

Location:
Areál dopravní výchovy a vzdělávání (Traffic Education Centre)
Bauerova 322/7, 603 00 Brno
Czech Republic
49° 11' 17.2752" N, 16° 34' 9.1848" E
CZ
01/06/2015

Seminář 'Plány udržitelné městské mobility' chce oslovit především...

Location:
Prague, Ministry of Transport

Pages